Het leven van een veteraan is bij terugkeer van een missie zelden zoals het voor de missie was. De indrukken die tijdens de missie zijn ontstaan kunnen ongemerkt hun effect hebben op jouw leven en dat van je gezin. Thuisbasis Veteranen is een (t)huis voor veteranen die behoefte hebben aan een rustige en stabiele omgeving. Onderling begrip tussen veteranen geeft veel ondersteuning en herkenning.

Beschermd wonen

Thuisbasis Veteranen biedt een woonlocatie aan voor veteranen met PTSS die behoefte hebben aan (meer) ondersteuning in het dagelijks functioneren, sociale contacten en veiligheid. Samen met professionele begeleiders gaan we werken aan je doelen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Vanuit onze veilige en rustige woonlocatie kun je aansluiten op de aangeboden veteranenzorg door externe hulpverleners en behandelaars.

Ambulante begeleiding

Bij je thuis biedt Thuisbasis Veteranen ook begeleiding aan. Onze professionele begeleiders komen bij je langs om begeleiding te bieden waar jij dat nodig hebt. Enkele voorbeelden van begeleiding zijn:

  • Ondersteuning bieden bij relatieproblemen die voortkomen uit PTSS.
  • Het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.
  • Het ordenen en bijhouden van je (financiële) administratie.
  • Ondersteuning bieden in het contact met officiële instanties.
  • Het aanbrengen van structuur in het dagelijkse leven.
  • Begeleiding bieden in de huishouding.
  • Ondersteuning bij re-integratie.
  • Ondersteuning bieden bij opvoedingsvragen van ouders met kinderen die tweedelijns PTSS hebben.

Hoe vaak zij komen en wat ze voor je doen is afhankelijk van jou zorgvraag en indicatie.

Crisis opvang

De Thuisbasis Veteranen heeft een kamer beschikbaar voor acute (crisis) opvang. De aanmeldingen voor acute opvang lopen altijd via het Veteranenloket. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 088-3340000. Vanuit het Veteranen Loket wordt een maatschappelijk werker ingeschakeld welke samen met een zorgcoördinator en jou gaan kijken of er noodzaak is voor acute opvang.

Bed, bad en brood regeling

Bij Thuisbasis Veteranen is de mogelijkheid om gebruik te maken van de Bed, Bad en Brood regeling. Indien je geen zorg nodig hebt maar maximaal 2 nachten een opvangplek nodig hebt kun je contact opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Houd er wel rekening mee dat de eerste stap altijd is dat men zich aanmeldt bij het Veteranen Loket. Zij gaan in eerste instantie samen met je kijken wat voor alternatieven er zijn en of men wel in aanmerking komt voor de Bed-Bad-Brood regeling vanuit het Veteranen Platform.

Kijk voor meer informatie over de Bed-Bad-Brood regeling op https://veteranenplatform.nl/instructie-noodopvang-voor-veteranen/