Aanmelding

Je kan je bij ons aanmelden op de wijze waar jij je goed bij voelt. Natuurlijk kan ook iemand namens jou je aanmelden bij de Thuisbasis Veteranen.

Het aanmelden kan telefonisch, schriftelijk of via het contactformulier op de website.

Bij een schriftelijke aanmelding of aanmelding via het contactformulier proberen we zo snel mogelijk contact met je (of met je contactpersoon) op te nemen om je wensen te bespreken.

Probeer al zoveel mogelijk informatie te verzamelen om mee te nemen bij de kennismaking. Dan wordt ook eerder duidelijk of je kunnen helpen.

crisisopname

Is er crisisopvang nodig? Dan kun je contact opnemen met het Veteranenloket. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 088-3340000. Via het Veteranenloket wordt er een maatschappelijk werker en een zorgcoördinator aan je gekoppeld. Samen met hen kan gekeken worden of een crisisplaats noodzakelijk is en zo ja, waar dat zal zijn. In overleg met de maatschappelijk werker en de zorgcoördinator kan dan besloten worden of Thuisbasis Veteranen kan voorzien in de benodigde crisisplaats. Plaatsing op een crisisplaats gaat altijd in overleg met de maatschappelijk werker en zorgcoördinator en zal door hen worden geïndiceerd. https://www.veteraneninstituut.nl/veteranenloket/

Kennismakingsgesprek

Na je aanmelding zullen we in gesprek gaan om te achterhalen op welk vlak je hulpvraag ligt en hoe wij jou hierin in kunnen ondersteunen.
Tijdens de kennismaking zullen we ook bespreken of er een diagnose PTSS is gesteld of dat je nog gediagnosticeerd moet worden. Indien je toestemming geeft zullen we contact opnemen met je maatschappelijk werker van de basis of bedrijfsmaatschappelijk werk om te kijken hoe wij met elkaar de juiste zorg voor jou kunnen gaan uitzetten, dit kan ook noodzakelijk zijn voor eerdere hulpverleners. 
We gaan gericht kijken met alle zorgpartners hoe we jou het beste kunnen helpen om een terugval te voorkomen en hoe we kunnen bouwen aan je toekomst.