Missie en visie

Missie en visie

Wij bieden ondersteuning aan veteranen met PTSS die door de klachten hiervan vastlopen in het
leven. We helpen deze veteranen om de regie over hun leven (terug) te krijgen.
Om dit te bereiken kijken we naar wat iemand nodig heeft.
Bij Thuisbasis Veteranen bieden we beschermd wonen, ambulante begeleiding en een Time-out
plaats.

Als de juiste plek gevonden is, wordt er samen met de persoonlijk begeleider een begeleidingsplan
geschreven. Daar staat onder andere in aan welke doelen er gewerkt gaat worden. We helpen de
veteranen op een laagdrempelige, maar professionele manier om hun doelen te bereiken.

Kernwaarden

 • Professionaliteit
 • Respect
 • Transparantie
 • Betrouwbaarheid

Normen

 • Goed opgeleide, betrokken medewerkers
 • Cliënten worden benaderd met inachtneming van hun eigenheid
 • Cliënten worden benaderd, rekening houdend met hun, van de hulpverlening,
  afhankelijke positie
 • Medewerkers waken over de privacy van cliënten en handelen alleen met of met
  medeweten van de cliënt
 • Medewerkers zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen

SAMEN TOEWERKEN NAAR MEER ZELFSTANDIGHEID

Vergroten van eigen kunnen en kracht, daar zetten we bij Thuisbasis Veteranen op in.
Je staande kunnen houden binnen de maatschappij wordt namelijk steeds ingewikkelder.
We bieden dan ook deskundige begeleiding, zodat er toegewerkt kan worden naar een grotere mate
van stabiliteit en zelfstandigheid.
Wie zich verder wil ontwikkelen, moet daar passende ondersteuning bij krijgen.
Samenwerken staat daarom bij ons centraal.
Natuurlijk werken we daarbij transparant en houden we altijd rekening met de privacy van de cliënt.
Eerlijkheid en betrouwbaarheid vinden we heel belangrijk.
We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen.