Klachtenreglement

KLACHTENPROCES

1. De klager bespreekt de klacht eerst met de betrokkene(n). 
2. Als de klacht blijft bestaan, of als het bespreken met de betrokkene(n) niet gaat, dan vult de klager het klachtenformulier in en zendt deze naar het hoofdkantoor van Zorggroep Perspectief. Dat kan via de knop ‘ik heb een klacht voor Zorggroep Perspectief’ boven deze tekst, of door een klachtenformulier op te vragen bij het hoofdkantoor van Zorggroep Perspectief (Oosterbroek 1 te Eelde, telefoonnummer: 0592 300 249, mailadres: info@zorggroepperspectief.nl). 
3. De binnengekomen klacht wordt binnen 5 werkdagen doorgegeven aan de privacy medewerker. 
4. De privacy medewerker coördineert en onderzoekt de binnengekomen klacht.
5. De privacy medewerker zorgt ervoor dat de betrokken partijen gehoord worden en behandelt de klacht op basis van meerzijdige partijdigheid. 
6. Bij een gegrond bevonden klacht wordt er gestreefd naar een tegemoetkoming aan de verwachtingen van de klager. 
7. De privacy medewerker formuleert een oplossing/antwoord en legt dit ter bespreking voor aan de betreffende partijen. 
8. De privacy medewerker streeft ernaar om binnen 10 werkdagen na het ontvangen van de klacht de klager te contacteren en om binnen een maand de klacht volledig af te handelen. Indien deze termijn niet haalbaar is, dan wordt dit gecommuniceerd naar de klager.
9. Blijft na de afhandeling van de klacht, de klacht nog bestaan, dan kan de klager terecht bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg zal de klacht verder in behandeling nemen.