Intake procedure

Aanmelding

Je kan je bij ons aanmelden op de wijze waar jij je goed bij voelt. Natuurlijk kan ook iemand namens jou je aanmelden bij de Thuisbasis Veteranen.
Het aanmelden kan telefonisch, schriftelijk of via het aanmeldformulier op de website. Bij een schriftelijke aanmelding of aanmelding via het aanmeldformulier proberen we zo snel mogelijk contact met je (of met je contactpersoon) op te nemen om je wensen te bespreken. Probeer al zoveel mogelijk informatie te verzamelen om mee te nemen bij de kennismaking. Dan wordt ook eerder duidelijk of je kunnen helpen.

KENNISMAKINGSGESPREK

Doel van het kennismakingsgesprek is het uitwisselen van algemene informatie. Het gaat hierbij om personalia, op welk vlak de hulpvraag ligt (beschermd wonen, ambulante begeleiding of dagbesteding) en de individuele problematiek. De locatie coördinator geeft informatie en beantwoordt eventuele vragen.
Indien de cliënt in aanmerking wil komen voor beschermd wonen krijgt hij informatie en voorwaarden mee.
Tijdens de kennismaking zullen we ook bespreken of er een diagnose PTSS is gesteld of dat je nog gediagnosticeerd moet worden dit is namelijk 1 van de voorwaardes om in aanmerking te komen voor beschermd wonen. Indien je toestemming geeft zullen we contact opnemen met je maatschappelijk werker van de basis of bedrijfsmaatschappelijk werk om te kijken hoe wij met elkaar de juiste zorg voor jou kunnen gaan uitzetten, dit kan ook noodzakelijk zijn voor eerdere hulpverleners. 
We gaan gericht kijken met alle zorgpartners hoe we jou het beste kunnen helpen om een terugval te voorkomen en hoe we kunnen bouwen aan je toekomst.

TELEFONISCH CONTACT

Een week na het kennismakingsgesprek neemt onze locatie coördinator telefonisch contact op met de cliënt. Er wordt dan een intakegesprek gepland of één van de partijen beëindigt de procedure. Indien Zorggroep Perspectief de procedure wil beëindigen wordt een brief met uitleg verzonden.

BEVESTIGINGSBRIEF/MAIL INTAKE

De cliënt ontvangt van de locatie coördinator een bevestigingsbrief of mail van het geplande intakegesprek. In deze brief/mail wordt benoemd welke documenten de cliënt dient mee te nemen naar het gesprek.

INTAKEGESPREK

Doel van het intakegesprek is het dieper ingaan op items uit het kennismakingsgesprek. Tijdens het intakegesprek worden de meegebrachte documenten doorgenomen en gekopieerd en er worden afspraken gemaakt omtrent de start van de zorg.
In het intakegesprek zal de locatie coördinator ook een aantal vragen stellen, indien de cliënt kinderen, klein kinderen, jonge broertjes dan wel zusjes heeft of op andere wijze gezinsmatig in contact staat met kinderen, om de oudersignalen in kaart te brengen.

START ZORG

De zorg kan redelijk snel worden gestart. Als alle stukken zijn doorgenomen en getekend en de zorgvraag is voor iedereen duidelijk. Vanaf dit punt wordt het zorgproces overgenomen door de professionele begeleiders van Zorggroep Perspectief.